GEOCARD Prywatne Biuro Geodezji – dane kontaktowe

Adres

GEOCARD Prywatne Biuro Geodezji
inż. Paweł Wiosna geodeta uprawniony

ul. Gospodarcza 22/26
27-300 Lipsko

adres e-mail: geocard.geodezja@gmail.com

www.geocard.pl

Telefon

501-604-661

Kontakt mailowy