Zakres oferty

Prywatne Biuro Geodezji GEOCARD oferuje Państwu profesjonalne usługi z zakresu geodezji i kartografii. W ramach oferowanych świadczeń realizujemy:

 • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych
 • podziały, rozgraniczenia nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • wznowienia znaków granicznych, okazania granic działek
 • ustalenia granic działek
 • pomiary powierzchni działek ewidencyjnych
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • tyczenia obiektów budowlanych
 • geodezyjne pomiary powykonawcze budynków, sieci uzbrojenia terenu i innych
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary powierzchni lokali
 • geodezyjna obsługa inwestycji : drogowych, kolejowych, budownictwa mieszkaniowego, budownictwa przemysłowego
 • badanie pionowości obiektów
 • monitoring przemieszczeń obiektów budowlanych
 • inne pomiary i opracowania geodezyjne

Usług geodezji, pomiarów wykonujemy głownie na terenie Lipska.

Jednakże ze względu na specyfikę branży i to, że praktycznie do każdego zlecenia trzeba dojechać – oferujemy nasze usługi w:

Woj. mazowieckie: Lipsko, Zwoleń, Radom, Iłża